Al llarg d’aquest curs hem pogut gaudir d’algunes experiències compartides amb els infants i les docents del Col·legi Sant Pau de Reus. La iniciativa ha estat seva i, dels tres moments que vàrem planificar, acabarem el curs havent fet cinc al menys. Com que des d’un bon començament ens vàrem sentir motivats per l’energia i la capacitat de les docents d’aquest centre, també nosaltres vàrem fer una proposta ver visitar el seu hort. Amb aquest pas també nosaltres hem obert les portes per compartir experiències amb altres centres educatius.

Nosaltres creiem, i així ho fem, que la tasca educativa ha de incorporar de manera regular elements que permetin a l’infant sentir-se formant part d’un grup amb el qual es desenvolupen petits projectes que finalment compartiran amb la resta de companys i, si és possible, amb les famílies.

El projecte s’ha de formular de manera que els continguts i els recursos siguin els adequats per a l’edat dels participants. El grup no ha de ser gaire nombrós per facilitat que l’infant es trobi a gust i mantingui la motivació gaudint de l‘experiència. Contràriament amb el que succeeix en el gran grup, podrem observar de manera molt més acurada com cadascú dels integrants interpreta el seu rol i troba un lloc escaient en el petit grup i, en conseqüència, es fa possible una adequació de les dinàmiques i fins i tot dels continguts molt més efectiva.

En el nostre cas, La Lluna a cullerades, que només treballem amb infants de primer cicle, proposem la participació als grans (2/3 anys), ja que comencen a ser capaços d’expressar-se clarament amb el llenguatge oral i a entendre, acceptar i gaudir amb les dinàmiques grupals. En el conte interpretat, els versos senzills, les cançons i coreografies, les formes estàtiques a partir de relacions corporals o altres elements físics, l’expressió plàstica, etc., poden trobar els elements bàsics i el punt de partida per endinsar-nos en la descoberta d’un mateix i dels altres mitjançant la necessària participació en pro d’un objectiu comú. A partir d’aquí s’obre la possibilitat inesgotable d’anar tastant i aprofundint en l’experiència a mesura que els individus i el grup, en bloc, van donant resposta.

 

L’objectiu primer no és compartir-lo amb d’altres. Hem de presentar i desenvolupar el projecte com a experiència pròpia i exclusiva del grup, tot partint de l’individu. Només així aconseguirem centrar-nos en el que realment interessa, que és assolir aprenentatges significatius. Després, quan ja tinguem prou madura la proposta, obrirem la porta a compartir-la amb els companys, les famílies i, evidentment, amb altres centres, afegint d’aquesta manera un nou element que reforçarà la motivació dels menuts en la part final del projecte.

 

Estem molt contents dels resultats i molt i molt agraïts a les docents del col·legi Sant Pau de Reus.